Ece Kerim

Ece Kerim 1990 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Toros Koleji’nde, lise eğitimini Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur belgesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında stajını Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde yaparken birçok vaka ile çalışma imkanı buldu. Bilişsel psikoloji alanında ‘Kısa Süreli Bellek Performansında Kişisel Alan ve Sosyal Ketlenmenin Etkisi ‘ ve ‘Sterotip Tehditin Kısa Süreli Bellek Perfomansı Üzerinde Etkisi’ isimli araştırmalar yürütüp 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde sunumunu yaptı. Aynı zamanda LÖSEV’in Yeditepe Üniversitesini temsilciliğini yürütüp üniversite bünyesinde dernek için bir çok seminer, aktivite, kermes ve yardım faaliyetleri düzenlemiştir.

Lisans eğitiminden sonra Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını bitirdi. Yüksek lisans bitirme projesini ‘Sınırda Kişilik Bozukluğu ve Kişilerarası Problemler’ konulu çalışması ile tamamladı. Mastır eğitimi boyunca Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı ekolünden çeşitli hocaları ile üniversite bünyesinde danışan görerek supervizyon eğitimini tamamladı.

Meslek hayatına özel bir anaokulunda okul psikoloğu olarak başladı. Uzun bir süre 3-6 yaş arası çocuklar ile çalışma fırsatı buldu. Bu dönemde Türk Psikologlar Derneği’nden aldığı ‘3-13 Yaş Arası Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi’ni tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi boyunca 2 yıl süre ile Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz’den Rorschah Testi eğitimini almıştır.

Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği’nden aldığı MMPI  Testi(Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) sertifikalı uygulayıcısıdır.

Yüksek lisans eğitiminden sonra 3-13 yaş arası çocuklar ile çalışabilmek için Oyun Terapileri Derneği bünyesinde Birgül Emiroğlu Bakay’dan Oyun Terapisi eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifikalı uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır.

2016 yılında ise Türk Psikologlar Derneği’nden ‘Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği’ nin en güncel sürümü olan WISC-IV sertifika eğitimini tamamlamıştır.

2015 yılından bu yana özel Nörokey Danışmanlık Merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin danışan görmeye devam etmektedir.